اسکروج؛ محبوب‌ترین شخصیت آفریده‌ی دیکنز
روایت فرزانه طاهری از رمان سرود کریسمس نوشته‌ی چارلز دیکنز.