رمانی که فیلمنامه است!
درباره‌ی «میم عزیز» نوشته‌ی محمدحسن شهسواری.