بنشینیم به تماشای تصاویر دوزخ و مرگی که نیستی نمی‌آورد
درباره‌ی «بالزن‌ها» نوشته‌ی محمدرضا کاتب.