«ضظغ»؛ بله! اسم شعر همین است، به گیرنده‌های‌تان دست نزنید
درباره‌ی شعرهای منوچهر یکتایی، نماینده‌ی اکسپرسیونیست‌ها در تیم شعر مدرن.