فراخوان سومین دوره‌ی «جایزه‌ی داستان تهران»
علاقه‌مندان به شرکت درمسابقه می‌توانند آثارشان را تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ارسال کنند.