دریغا زنی از نسلی بی‌بازگشت در روسیه
درباره‌ی «آنا آخماتووا » شاعر روس.