از این همه ترجمه‌ی تکراری تعجب می‌کنم
گفت‌وگو با فرناز تیمورازف مترجم رمان «مردی به نام اوه».