نوستالوژی مورچه‌ها
نقدی بر رمان طلابازی نوشته‌ی امیرحسین شربیانی.