سایه‌ی یک شک
درباره‌ی رمان «ناتمامی» نوشته‌ی زهرا عبدی.