کسی نویسنده‌ها را نمی‌شناسد
دفاع شیوا مقانلو از برگزاری جشن‌های امضا و رونمایی کتاب.