بازدیدکننده گذری چه ایرادی دارد؟!
سیامک گلشیری: گرانی کتاب، ناشران را دست به عصا کرده.