اِشکالِ کتاب‌
جنت وینترسن، نویسنده‌ی آمریکایی، از کشف لذت پنهانی مطالعه در بچگی‌هایش می‌گوید.