کشتن کتاب از خانواده تا مدرسه و دانشگاه
محمدحسن شهسواری: اهل فرهنگ ما که علاقه به کتابخوانی دارند از لحاظ اقتصادی قشر ضعیفی هستند.