۶۰ سال کاوش و کنکاش در فرهنگ ایران
گفت‌وگو با «میکل آنجلو پیه مونتزه» استاد بازنشسته‌ی زبان فارسی در دانشگاه ساپینزای رم ایتالیا.