یک کتاب بیشتر بخوانیم
رونمایی از پوستر سی‎اُمین نمایشگاه کتاب تهران.