کتابی برای آن‌هایی که دنبال ماجراجویی‌اند
درباره‌ی کتاب بچه‌های واگنی نوشته‌ی گرترود چندلر وارنر.