نقد 4 شنبه
«نقد و بررسی مجموعه داستان «رازهای سانتی‌متری» نوشته‌ی مرد علی مرادی و جشنِ پایان سال 21 اسفند ماه.»