رادیو شهرزاد
«قسمتِ ششم از همنواییِ موسیقی و کلمات با هوشنگ ابتهاج و فیودور داستایوفسکی.»