فایل‌های صوتیِ آثارِ هدایت
«۱۲ داستانِ کوتاه از جمله «زنده بگور»، «سگ ولگرد»، «داش آکل» و «صورتک‌ها» و...»