چاپ هفت کتاب از کتاب‌های قفسه آبی
رمان‌هایی از مریم حسینیان، مهدی افروزمنش، محمود حسینی‌زاد و...