لیبره آفیس یا مایکروسافت آفیس
اکنون جدید‌ترین نسخه‌ی لیبره آفیس نسخه‌ی ۵/۳ است و زبانِ فارسی و آن بانک در آن خوش نشسته‌اند.