سایه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری بر سر نمایشگاه کتاب

تحلیل ناشران از برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.