یک کتاب بیشتر بخوانیم
شعار سی‎اُمین نمایشگاه کتاب تهران.