زنان در شاهکارهای ادبی قرن نوزدهم
درنگی بر رمان «افی‌ بریست»، مادام بوواری» گوستاو فلوبر، «آنا کارنینا»ی لئو تولستوی و «نانا»ی امیل زولا.