ترجمه‌ی پاره‌ی بیست از بخش دو «لولیتا» نوشته‌ی ناباکوف منتشر شد
«اصلی‌ترین ویژگی آن اهریمن این بود که خیلی دوست داشت با دیگران شوخی کند. خدای من، این موجود بدبخت چه شوخ‌طبع بود!»