««وادیِ غرق‌شده»
«شعری از «دیوید کنستانتین» با ترجمه‌ی آیدا مرادی آهنی.»