پرونده‌ای درباره‌ی «عشق»
با مطالبی از شمس لنگرودی، آیدین آغداشلو و... در تازه‌ترین شماره‌ی هفته‌نامه‌ی «نگاه پنجشنبه».