کارگاهِ نقدِ داستانِ گلشیری
«نشست نقد رمان «دوشنبه» نوشته‌ی «آراز بارسقیان» در ۱۱ اسفند ماه.»