وقتی از نوشتن حرف می‌زنم، از چه حرف می‌زنم
معرفی کتاب جدید هاروکی موراکامی.