داستانی از گوهرمراد
«داستان صوتی «چتر» نوشته‌ی غلام‌حسین ساعدی در گاه‌شنود قاصدک.»