مرگ خیلی‌ها را تغییر نمی‌دهد!
«داستان «رستوران کورش» از آیین نوروزی.»