ترجمه‌ی پاره‌ی نوزده از بخش دو «لولیتا» نوشته‌ی ناباکوف منتشر شد
«آخرین بخش‌های شاهکارِ ناباکوف را از دست ندهید.»