خانه‌ای برای داستان و آموزشِ آن
خانه‌ی داستان، وبلاگی گروهی است و قصد دارد خانه‌ای آرام و به دور از هیاهو باشد، برای لذت بردن از طعم خوش داستان، در کنار یکدیگر. گردانندگان این وبلاگ، همگی خود در حال آموزش نویسندگی هستند و طبیعتا بیش از همه، محتاج همراهی، هم‌فکری و نقدهای همه.