اگر امپرسیونیست‌ها دندان‌پزشک بودند!
«از کتاب «بی‌بال و پر» نوشته‌ی وودی آلن با ترجمه‌ی محمود مشرف آزاد تهرانی.»