جزیره‌های پراکنده در اتاق کار نویسنده
درباره‌ی رمان «میم‌عزیز» نوشته‌ی محمدحسن شهسواری.