اگر آدمیزاد در روز چند بار خریت نکند، آدم نمی‌شود!
گزارش رونمایی کتاب خرستان با حضور محمود دولت‌آبادی و لوریس چکناواریان.