آشویتس دیگری در راه است؟
درباره‌ی مجموعه شعر «آشویتس خصوصی من» از حسن همایون.