رویاهای یخ‌زده‌ی یک نویسنده
گفت‌وگو با محمد مومنی به بهانه‌ی ترجمه‌ی رمان یخ پاره اثر آناکاوان.