ببینید، آرزوی او برآورده شد
درباره‌ی «‌سه قصه» نوشته‌ی ایرج طهماسب که در مدت کوتاهی مورد استقبال قرار گرفت.