انتشارات فرانکلین چرا تعطیل شد؟
طراحان و گردانندگان برنامه‌ی کتاب فرانکلین پس از ۲۵ سال فعالیت، پایان کار آن را در ۱۹۷۷م/۱۳۵۵ش اعلام کردند.