امسال هم کتاب عیدی دهید
طرح «عیدانه‌ی کتاب» از ۱۵ اسفند ماه تا ۱۵ فروردین ماه.