سه ‌نشان با یک تیر زهرآلود
درباره‌ی نسخه مجعول و مغلوط ناقص «کلنل» دولت‌آبادی.