جایزه‌ی لاک‌پشت پرنده
معرفی ۱۲ کتاب به عنوان نامزدهای نهایی دریافت نشان طلا و نقره.