داستان‌هایی برای نخوابیدن
کتاب «سه قصه» از ایرج طهماسب منتشر شد.