«صادق هدایت»‌های حاجی‌زاده
افتتاح نمایشگاهی با موضوع «بوف‌ کور» و خالق آن.