جایزه‌ی یک میلیون روبلی تولستوی
اورهان پاموک راهی روسیه می‌شود.