کتاب به کودکانمان عیدی بدهیم!
«فراخوان پرویز کلانتری، هوشنگ مرادی‌کرمانی، علی‌اصغر سیدآبادی، مصطفا رحماندوست، و افسانه شعبان‌نژاد پنج چهره‌ی کتاب کودک‌ونوجوان ایران.»