شعرخوانی ۲۱ شاعر
«جمعی از شاعران در نشست ادبی «مهر» در روز ۳۰ بهمن ماه شعرخوانی می‌کنند.»