سه اثر تازه از جانی‌روداری
««داستان‌های مارکو و میرکو (دوقلو‌ها)، داستان‌های ماشین تحریر و آواره‌های کوچک از نویسنده‌ی صاحب‌نام ادبیات کودک و نوجوان جهان.»