سن‌خوان، زمستان ۱۹۵۸
«فصل اول از کتاب خاطرات رام نوشته‌ی «هانتر اس. تامپسن».»